Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.potreby-prokocky.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.potreby-prokocky.cz je: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simona Koloničná,Ostrava Martinov,IČO: 681 64 297, DIČ:CZ7757285569.
Email:kolonicnas@seznam.cz
Tel:+420 603 963 970
Provozní doba: PO-PÁ 8-20hod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceny jsou uvedeny včetně daně a poplatků. Náklady na doručení zboží si hradí zákazník sám.
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání (zboží objednané na zakázku apod.). Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí ihned překontroloval. Na dodatečné reklamace nebude brán žřetel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doklady ke zboží, daňový doklad “fakturu“, odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době (porušením své povinnosti), je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 15,- Kč, maximálně však 350,- Kč.
Kupující má právo odstoupit od objednávky a prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Toto neplatí, pokud zakoupené zboží již použil, nebo jej jinak znehodnotil.
Pokud má převzaté zboží nedostatky (není kompletní, neodpovídá jeho množství, nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, prokterou byla nižší cena sjednána.

Info Dodání zboží Kontakt
Copyright 2018 - 2019 © potreby-prokocky.cz